postheadericon Akce školy

 

Kulturní a tematické akce

 • divadelní představení dle nabídky
 • „Hodná a nehodná strašidýlka“
 • karneval „Kouzelná cesta do pohádky“
 • „Čarodějnická vycházka“   
 • návštěva předškoláků v základní škole                                                                                

EVVO

 • programy dle nabídky Ekocentra Iris v Prostějově – v centru OCHP Ekocentra Iris, nebo v MŠ
 • Den Země
 • sběr papíru
 •  eko programy na zahradě MŠ

Akce s rodiči

 • tvořivá vánoční dílna
 • tvořivá dílna „Den matek“
 • slavnostní rozloučení se školáky na Obecním úřadě v Hrubčicích 

Akce se ZŠ

 • akce v tělocvičně ZŠ
 • pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ
 • spolupráce při výrobě keramiky
 • Dýňobraní
 • vynášení Moreny
 • MDD

Výlety a vycházky

 • vycházka v okolí obce Hrubčice
 • výlet do Prostějova
 • výlet na konci školního roku
 • návštěva zámku v Plumlově, Náměšť na Hané aj.

Zpíváme všem pro radost

 • vítání občánků obce Hrubčice
 • zpívání u rozsvěcení Vánočního stromu v Hrubčicích
 • schůze Svazu zahrádkářů
 • slavnostní rozloučení se školáky
 • akce s rodiči v MŠ

Celé Česko čte dětem

 • předčítání dětí ze Základní školy v Hrubčicích
 • předčítání rodičů, známých osobností z obce
 • návštěva knihovny v Hrubčicích, dle možností v Prostějově
 • zapojení do soutěží v projektu Celé Česko čte dětem – čteme 20min. denně

Dopravní výchova

 • 2 x návštěva Dopravního hřiště v Prostějově
 • beseda s odborníky z oblasti dopravního provozu

BOZ

 • Seznámení dětí s BOZ na začátku školního roku a při dalších příležitostech (vycházky, výlety, změna počasí, sportovní aktivity apod.)
 • Divadelní představení Červený kříž Prostějov (ochrana zdraví)
 • Beseda a ukázková akce Hasičského sboru v Hrubčicích a policií ČR