postheadericon O nás

  • Aktuální informace najdete v sekci  AKCE ŠKOLY

Mateřská škola Hrubčice je předškolní zařízení s celodenním provozem. Její budova se nachází uprostřed obce. Doporučená kapacita je 42 dětí. Součástí je i rekonstruovaná zahrada a školní kuchyně, kde se vaří i pro žáky ZŠ Hrubčice.

Vzdělávání probíhá podle ŠVP „S beruškou až ke sluníčku“.Filozofií našeho pojetí vzdělávání dětí je navázat na výchovu v rodině, poznávat, respektovat a rozvíjet individuální potřeby, možnosti a zájmy každého dítěte.Hlavní myšlenkou ŠVP je předávat dětem informace, zkušenosti a poznatky od nejjednodušších a nejzákladnějších a dále procvičovat a upevňovat získané dovednosti a vědomosti až na úroveň připravenosti pro vstup do základní školy. Důraz klademe  na otevřenost školy všem dětem, rodičům a veřejnosti.

,,Výchova by měla být taková, aby to co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost.“(A. Einstein)

 

Nejnovější příspěvky