postheadericon O nás

Mateřská škola Hrubčice je předškolní zařízení s celodenním provozem. Její budova se nachází uprostřed obce. Maximální kapacita je 41 dětí. Součástí je zahrada a školní kuchyně, kde se vaří i pro žáky ZŠ Hrubčice.

Vzdělávání probíhá podle ŠVP „S Beruškou až ke Sluníčku“. Filozofií našeho pojetí vzdělávání dětí je navázat na výchovu v rodině, poznávat, respektovat a rozvíjet individuální potřeby, možnosti a zájmy každého dítěte. Hlavní myšlenkou ŠVP je předávat dětem informace, zkušenosti a poznatky od nejjednodušších a nejzákladnějších a dále procvičovat a upevňovat získané dovednosti a vědomosti až na úroveň připravenosti pro vstup do základní školy. Důraz klademe  na otevřenost školy všem dětem, rodičům a veřejnosti.

,,Výchova by měla být taková, aby to co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost.“(A. Einstein)

 

Nejnovější příspěvky